SV / EN / NO
Bioeconomy Region

Norwegian Fashion Hub ny prosjektpartner

Nyheter 2019-07-09

Norwegian Fashion Hub har blitt ny partner i The Bioeconomy Region. Vi ba CEO Linda Refvik om å fortelle oss om virksomheten og hvorfor de vil være involvert i prosjektet.

 

– Vi ser på The Bioeconomy Region som en muliggjører for å utvikle innovative løsninger og produkter for tekstilbransjen, sier Linda Refvik.

 

Linda Refvik, CEO for Norwegian Fashion Hub (NFH), leder en moteklynge bestående av 52 små og mellomstore bedrifter.

Norwegian Fashion Hub (NFH) er en moteklynge bestående av 52 små og mellomstore bedrifter. Klyngen er finansiert av Innovasjon Norges klyngeprogram Arena på det femte året, og søker til høsten Arena Pro status (NCE/National Cluster og Exellence).

Fortell oss om moteklyngens utvikling

Frem til i i dag har Norwegian Fashion Hub jobbet for å være en drivkraft til å bygge kompetanse og stimulere til utvikling av norsk mote.

 

Vi har på fem år gått fra 12 til 52 medlemmer, og vi opplever en økning av nyetablerte brands som er bra for en næring i vekst. Vi har gått fra ca 5 til 25 samarbeidspartnere som vil være med på reisen for å bygge norsk motenæring.

 

Vi står samlet for en 14 prosent vekst i omsetning til tross for en 0 prosent nedgang i handelen. Og ikke minst har vi sett en 11 prosent vekst i eksport – Norsk mote har aldri vært så til tilgjengelig internasjonalt som i dag.

Hvordan ser du på fremtiden?

Vi har gjennomført og har pågående flere innovasjon og omstillingsprosjekter som er viktig for at vi skal utvikle oss, og møte de utfordringene vi kun har sett konturene av i fremtiden.

 

Vi vet, gjennom omdømmemålinger vi har gjennomført, at norsk mote har størst økning i omdømme av alle de kreative næringene, vi har gått fra å være nederst på listen til å øke mest av alle. Den norske forbrukeren har aldri vært så interessert i norsk mote som i dag.

Hvordan jobber klyngen med bærekraft?

Den globale verdensituasjonen, også for mote, er ikke særlig lystig. Næringen og Norge har en stor utfordring å løse om vi skal nå FNs bærekraftsmål.

 

Vi er låst inn i et intrikat globalt leverandørsystem som kan virke handlingslammede og når lønnsomheten går ned, må drive bedrifter brannslukning. Det er utfordrende å legge om forretningsmodellen, investere i ny digitale prosesser, teknologi, kompetanse etc. Derfor er det vel sånn at i paradigmeskifter – å gå fra en vant rutine til å forstå og implementere en ny, gjør at nye selskaper kommer til og at gamle forsvinner.

 

Her er noen nøkkeltall som vi et globalt motesystem vi må forholde oss til:

 

  • 78 prosent av innkjøpsansvarlige mener bærekraft vil bli en viktig faktor også i fast fashion segmentet innen 2025
  • Fast fashion aktører vil ikke overleve om de ikke endrer til en behovsdrevet forretningsmodell
  • Må optimalisere og digitalisere driften, og endre logistikk systemet radikalt
  • 82 prosent tror enkle plagg vil full automatiseres, det betyr at 80 prosent reduksjon i arbeidskraften innen 2025.

Er industrien i en endring?

Vi kan ikke lenger reprodusere den gamle forretningsmodellen. Vi må finne andre måter å skape lønnsomhet som ikke tærer på kloden vår. Hva løsningen er vet vi ikke enda men NFH er i posisjon til å jobbe engasjert og aktivt med utviklingen i samarbeid med bedrifter, utdanning, forskning, teknologimiljøer, NGO’er og myndigheter for å utvikle de nye bærekraftige løsningene.

 

Vi jobber etter sirkulære modeller hvor Norwegian Fashion Hub skal bidra til å løse store samfunns- og bedriftsmessige utfordringer.

Hvorfor har NFH valgt å bli med i prosjektet Bioeconomy Region?

Vi ser på The Bioeconomy Region som en muliggjører for å utvikle og innovative løsninger og produkter for tekstilbransjen. Vi tror på samarbeid for utvikling nasjonalt og nordisk. Gjennom engasjerte samarbeid i hele verdikjeden kan vi sammen finne de nye løsningene.

 

Vi ønsker å utforske problemer som: Hvordan kan skog være en del av utviklingen av reprosessering av nye tekstiler? Kan skogen erstatte motenæringens behov for bomull? Kan Norge være en innovatør innen bærekraftige tekstiler? Hvordan kan The Bioeconomy Region bidra til at tekstilnæringen viser vei for en mer bærekraftig emballasje?

 

Vi er super takknemlig for dialogen vi nå har. Flere initiativ er allerede i gang. Blant annet har vi fått en forstudie på bærekraftig emballasje, vi jobber sammen med Business Finland og den finlandske ambassade om et arrangement under Oslo Innovation Week.