SV / EN / NO
Bioeconomy Region

Prosjektet

Om Interreg-prosjektet

I Bioeconomy Region er vi i forkant innen skoglig bioøkonomi. Men for å lykkes i å nå de fastsatte klimamålene og samtidig utnytte det fulle potensialet i skoglig bioøkonomi, må utviklingen og tempoet i innovasjon økes. Derfor ble Interreg-prosjektet «The Bioeconomy Region» opprettet i 2017 av en rekke aktører i innlandet av Skandinavia (se nedenfor).

 

Prosjektet skal i tre år stimulere til nye trebaserte innovasjoner og støtte små og mellomstore bedrifter for å øke markedet og deres internasjonale konkurranseevne innen skoglig bioøkonomi. For å oppnå dette er prosjektet aktivt i hele verdikjeden, fra direkte støttetiltak og opplæring, til å knytte sammen forskjellige interessenter og skape nye møteplasser i regionen.

 

Fakta om prosjektet «The Bioeconomy Region»

Innsatsområde:Små og mellomstore bedrifter
Svensk prosjekteier:Region Värmland
Norsk prosjekteier:Viken fylkeskommune
Andre deltagere
i prosjektet:
Region Dalarna, Säffle kommune, Paper Province och Innlandet fylkeskommune.
Prosjektpartnere:Totalt er 41 forskjellige partnere i Sverige og Norge involvert i prosjektet.
Se hele listen her.
EU-støtte:1 239 563 €
Statlige IR-midler:680 000 €
Totalt budsjett:4 424 877 €
Prosjektperiode:15. mai 2017 – 15. mai 2020

 

 

Er du interessert i å få vite mer om prosjektet? Ta kontakt med oss!