SV / EN / NO
Bioeconomy Region

PAPIRBATTERIER – FREMTIDENS ENERGILØSNING

Nyheter 2020-10-19

Forskerne og teknologiutviklerne kaller dem grønne superkondensatorer. Konkret handler det om en kombinasjon av innovasjoner der papir bestrykes med en slurry av grafen, som gjør det mulig å lagre for eksempel solenergi på en klimasmart og billig måte. Populærvitenskapelig talt handler det altså om papirbatterier.

 

Nicklas Blomquist og Britta Andres er forskere innen materialvitenskap og forskningsprosjektledere ved Midtuniversitetet i Sundsvall. Sammen driver teamet anvendt forskning med nanomaterialet grafen. Regionen har lang tradisjon innen industriell papirproduksjon, og det føles naturlig å kombinere disse to kunnskapsområdene.

 

Skogsindustrien er vant til å jobbe i stor skala, noe som trengs hvis vi skal finne nye løsninger for en grønn omstilling, konstaterer Britta Andres.

Foto: Mittuniversitetet.

 

I 2018 fikk de kontakt med konsulenten Erik Dahlén i Paper Province, som i sin tur kunne knytte dem sammen med UMV Coating Systems i Säffle.

 

Endelig har vi funnet en partner som forstår hva vi trenger, og som er profesjonelle på bestrykning. UMV er så langt de eneste vi har møtt med både riktig kunnskap og riktige maskiner, sier Nicklas Blomquist.

 

Den store utfordringen i produksjonen av superkondensatorer er å bestryke papir med tykke lag av vår vannbaserte grafenslurry, fortsetter han. Det er komplekst og svært vanskelig å få en så ekstremt jevn overflate som nødvendig, og som tørker på nøyaktig den måten vi vil.

 

 

Peter Edberg er prosjektleder i Paper Province.

Vi er glade for at vi gjennom prosjektet The Bioeconomy Region kunne knytte sammen forskerteamet med UMV for å løse sentrale tekniske utfordringer, i kombinasjon med testkjøringer som bekreftet at storskalaproduksjon er mulig, sier Peter Edberg.

 

Peter Edberg, projektledare Paper Province

 

Men det holder ikke at innovasjoner er grønne. De må samtidig være minst like gode og funksjonelle som den teknologien de vil erstatte. Grønne superkondensatorer spås å ha fremtiden foran for seg gjennom sine egenskaper med å raskt lades opp med energi som kan forbrukes ved en senere anledning. Teamet peker spesielt på hvilken stor betydning de kan få på landsbygda.

 

I nær fremtid skal strømnettene våre kun inneholde fornybar energi – sol, vind og vann, konstaterer Nicklas Blomquist. Men hjemme trenger vi strøm hele tiden, ikke bare når det er sol eller vind. Det kommer til å være et stort globalt behov for å lagre energi.

 

– Samfunnet kan oppnå store miljøgevinster på dette, fortsetter han. Nå vil vi gå videre og jobbe i større volum og utvikle en prototype.

 

Funksjonen finnes allerede, men i så kostbare løsninger at de foreløpig ikke er interessante for større og bredere kundegrupper. I dette prosjektet har man kommet et skritt nærmere en måte å produsere betydelig billigere, raskere og større på.

 

Papirbatterier er noe vi alle har råd til, sier Erik Dahlén.

Vi har kanskje spart ti år og 100 millioner kroner!

 

Tekst: Katarina Averås

ER DU KLAR TIL Å TA NESTE SKRITT MOT EN GRØNN OG BÆREKRAFTIG UTVIKLING AV VIRKSOMHETEN DIN?

Vi kan hjelpe deg på veien! The Bioeconomy Region har et unikt miljø med flere fremtredende forskningsinstitusjoner, testsentre og kunnskapsgrupper som sammen med næringslivet fører både innovasjoner og utvikling fremover.