SV / EN / NO
Bioeconomy Region

Partnerdag med fokus på testbäddar och gränsöverskridande samarbete

Okategoriserade 2021-11-30

Den 17 november samlades alla partners i Bioeconomy Regions in Scandinavia för att utforska de möjligheter som testbäddar erbjuder men också för att nätverka och inspireras till nya gränsöverskridande samarbeten. Det var en intensiv heldag med presentationer av framstående testbäddar och spännande studiebesök på flera platser i Västra Götalandsregionen.

 

Testbäddar erbjuder företag att utveckla sina produkter utan att det påverkar ordinarie tillverkning. I tillägg finns rätt kompetens och utrustning på plats för att färdigställa eller vidareutveckla en produkt. Det är med andra ord är det en optimal metod för att komma vidare och ta nästa steg mot marknaden.

 

Inblick i olika testbäddar

Under förmiddagen fick deltagarna en inblick i UMV Coating Systems, Wargön Innovation, SIVA katapult och Produktionstekniskt Centrum (PTC).

 

UMV Coating Systems i Säffle går det till exempel att testa och utforska olika bestrykningsmetoder och material. Ett exempel som deltagarna fick ta del av var nya mer hållbara barriärer inom matförpackningsindustrin, som säkerställer att produkten håller samma kvalité som vid användning av traditionellt barriärmaterial, med skillnaden att de är återvinningsbara.

 

Wargön Innovation, i utkanten av Trollhättan, är en del av Innovatum Science Park och arbetar med att möjliggöra produktion av framtidens hållbara material. Det görs bland annat genom utveckling av avancerad textilåtervinning och textilåterbruk, men också genom att stötta företag som vill ta nästa steg inom området.

 

SIVA Katapult är en samling av testbäddar i Norge där utveckling av nya och spännande material och metoder är i fokus. Företag som vänder sig till SIVA Katapult kan vänta sig ett utbud av professionell utrustning, lokaler, kompetenser och viktiga nätverk.

 

Produktionstekniskt Centrum är en arena främst för samverkan inom produktionsteknik och automation. De inriktar sig mot tillverkande företag och deras leverantörer som erbjuder tekniska system och tjänster. Bland annat erbjuder PTC spetskompetens inom exempelvis svetsning, skärande bearbetning och tillverkning av kompositkomponenter.

 

Spännande och intressanta studiebesök

Efter lunch var det dags för dagens första studiebesök. I Dals-Långed finns Stenebyskolan, som är en del av Göteborgs universitet. Här finns ett flertal utbildningar inom bland annat konst och design, med fokus på metall och trä. Stenebyskolan har också en vilja att utveckla en testbäddsverksamhet.

 

Nästa stopp under eftermiddagen var på PTC i Trollhättan, där projektets partners fick en grundlig genomgång av lokalerna, utrustningen och vilka möjligheter som finns för företag.

 

Det sista studiebesöket var på Wargön Innovation, där deltagarna fick en rundtur och bland annat fick se den testanläggning där textilier sorteras beroende på om de kan återbrukas eller återvinnas.

 

Sammanfattning

Sammanfattningsvis var projektets andra partnerskapsmöte en framgång och dagen gav flera nya uppslag till samarbeten över gränsen. Mötet arrangerades fysiskt på Baldernäs Herrgård i hjärtat av Dalsland, något som var uppenbart efterlängtat med hög närvaro bland de inbjudna.