SV / EN / NO
Bioeconomy Region

Partnerskapsmöte #1 2021

Okategoriserade 2021-06-24

Hvordan kan vi oppnå nye innovasjoner fra skogen?

Det skjer mye spennende innen skoglig bioøkonomi i Sverige og Norge.

 

Projektet Bioeconomy Regions in Scandinavia er et interreg prosjekt hvor Norske og Svenske aktører som har som mål å øke den internasjonale konkurransekraften, markedet og dermed øke veksten til små- og mellomstore bedrifter som produserer biobaserte produkter og tjenester hovedsaklig fra skogens ressurser.

 

1 Juni 2021 arrangerte the Bioeconomy Regions in Scandinavia sitt første partnerskapsmøte med alle prosjektdeltagere, innovasjonsaktører på svensk side og prosjektpartnere på norsk side. Målet med møte var å utforske hvordan innovasjonsaktørene kan inspirere og involvere små- og mellomstore bedrifter i den grønne utviklingen.

 

I partnerskapsmøte ble det orientert om de 3 fokusområdene i prosjektet som er:

  1. Bygg med Tre
  2. Fossilfri emballasje
  3. Reststrømmer

 

Bygg med tre

Bygg med tre presenterte først muligheter og utfordringer med bygg i tre ved Åke Persson fra ByggDialog Dalarne. Deretter presenterte Ane Christensen fra Sør-Østerdal kommune den nye treveilederen og trestrategien i Elverum. Til slutt fikk vi et innblikk i trevirke i klimaarbeidet. Oppsummert så lærte vi at vi må bli bedre til å kunne overføre kunnskap fra gjennomførte bygg- og utviklingsprosjekt til nye prosjekt. Dette gjelder både regionalt og på tvers av riksgrensen. Vi må lykkes med dette for å skape kontinuitet og større framdrift i vårt innovasjonsarbeid. Her kan Bioeconomy Regions in Scandinavia bidra til å løfte fram de nødvendige strukturer og få til et samarbeid på tvers.

 

Presentasjonene viser at vi har mye bra å bygge videre på, det finnes mye kompetanse og det finnes ildsjeler som driver utviklingen, men vi har en vei å gå med å få utviklet et innovasjonssystem som ikke er avhengig av kortsiktig prosjektfinansiering og kun ildsjeler.

 

Fossilfri emballasje

Emballasje foreningen og Paper province samarbeider på fokusområde fossilfri emballasje og de presenterte emballasjemuligheter og utfordringer ved fossilfri emballasje. Emballasje foreningen presentere tankene bak sirkulær økonomi, hvilke regulereringer og lovkrav som gjelder for tiden, samt behov for falig utvikling.

 

Når det gjelder sirkulær økonomi har EU som mål å oppnå klimanøytralitet innen 2050, bevare EUs naturlige miljø og styrke den økonomiske konkurranseevne. Dette vil bare være mulig med en fullstendig sirkulær økonomi. Det er forventet målrettede tiltak og strengere reguleringer i mange bransjer, blant annet for emballasje. Særlig viktig for emballasjebransjen er nye krav til kildesortering og gjenvinning. Fiberemballasje møter kravene i den sirkulære økonomien.

 

Det er utviklet mye bærekraftig emballasje men det er fortsatt behov for innovasjon og nye løsninger for å tilpasse fiberemballasje til nye markeder, både fuktighetsbarriere og matkontakt. Det er behov for gode miljø- og livssyklusanalyser, det må stilles krav og forventning til emballasje fra varehandel og forbruker, og det må bygges kunnskap og kompetanse i hele emballasjens verdikjede og produktets verdikjede. Det er med andre ord mye spennende arbeid som venter fremover.

 

Reststrømmer

Reststrømmer er et fokusområde som ledes av IUC Dalarne sammen med Flå Vekst. Deres oppgave er å identifisere, undersøke og matche reststrømmer mot bedrifter som benytter det som innsatsvarer i sin produksjon eller for å finne nye forretningsområder og skape nye innovasjoner. De reststrømmene som BIS prosjektet skal konsentrere seg om kommer fra skogsindustrien. Det være seg biprodukter fra sagverk som spon, tørrflis og videre byggavfall i form av avkapp fra byggindustrien, limtre og CLT produsenter. Videreforedling av sidestrømmer gjøres enten ved kjemisk eller mekanisk bearbeiding. Ved mekanisk bearbeiding kan man for eksempel benytte limtre for å lage møbler og mindre byggesystem, og her er design prosessen viktig for å utvikle produkter som er ønsket av forbruker og som bedrifter kan produsere. Biokull er en mellomting mellom kjemisk og mekanisk behandling.

 

Det ble presentert spennende eksempler på blant annet biokull som et resultat av en kombinasjon av kjemisk og mekanisk. Biokull kan brukes til jordforbedring og i stål- og metallindustrien som erstatning for fossilt kull.

Vi gleder oss til å følge arbeidet med reststrømmer videre og de kommer til å jobbe med grenseoverskridende samarbeid med flere regioner på svensk og norsk side i dette segmenter. Innen dette prosjektområdet finnes alt fra designmiljøer til stål- og kjemiindustrier som kan benytte reststrømmer på best mulig vis.

 

Vi leter alltid etter nye spennende partnerskap som kan drive utviklingen fremover innen skoglig bioøkonomi. Vil du være med? Kontakt noen av våre partnerkoordinatorer så beretter de mer om hvilke muligheter som finnes

.

Kontaktdetaljer til våre partnerkoordinatorer

Bygg med tre

Ola Rostad, Norwegian Wood Cluster

Ola@tretorget.no

+47 911 53 636

 

Jan Oscarsson, Innovatum

jan.oscarsson@innovatum.se

+46 (0)70 208 72 70

 

 

Emballasje

Amund Aalstad, Den Norske Emballasjeforening

Amund.aalstad@online.no

+47 959 95 331

 

Peter Edberg, Paper Province

p.edberg@paperprovince.com

+46 (0)73 061 75 17

 

 

Reststrømmer

Kristian Akervold, Flå Vekst

Kristian@flavekst.no

+47 928 08 899

 

Thomas Bajer, IUC Dalarna

thomas.bajer@iucdalarna.se

+46 (0)70 201 92 21

 

 

Tekstil

Monika Svanberg, Viken fylkeskommune

monikasv@viken.no

+47 473 31 726

 

Maria Ström, Innovatum

maria.strom@innovatum.se

+46 (0)72 802 11 33

 

Skogeier

Ola Rostad, Norwegian Wood Cluster

Ola@tretorget.no

+47 911 53 636

 

Karin Stenlund, Fyrbodals kommunalförbund

karin.stenlund@fyrbodal.se

+46 (0)70 394 48 39

 

Skoglig bioøkonomi

Øyvind Nordstrand, Innlandet fylkeskommune

oyvind.nordstrand@innlandetfylke.no

+47 481 78 222

 

Karin Stenlund, Fyrbodal

karin.stenlund@fyrbodal.se

+46 (0)70 394 48 39

 

Partnerskap

Eivind Merok, Innlandet fylkeskommune

eivind.merok@innlandetfylke.no

+47 976 88 496

 

Gunnar Hellerström

g.hellerstrom@paperprovince.com

+46 (0)70 515 55 59

 

Støttemetodikk

Lars Gillund, Klosser Innovasjon

lars@klosser.no

+47 976 88 496

 

Gunnar Hellerström, Paper Province

g.hellerstrom@paperprovince.com

+46 (0)70 515 55 59

 

Testsentre

Anders Johansen, Næringshagen Østfold

anders@naringshagenostfold.no

+47 950 68 615

 

Gunnar Hellerström, Paper Province

g.hellerstrom@paperprovince.com

+46 (0)70 515 55 59