SV / EN / NO
Bioeconomy Region

Talarpresentationer från Tree2Tower 2020

Här hittar du presentationerna från respektive talare under konferensen Tree2Tower i Karlstad 6-7 februari 2020. Klicka på “Ladda ner” för att hämta hem presentationen i pdf-format.

Träbyggnation som möjliggörare för att nå FN:s hållbarhetsmål - Per Aspengren

Ladda ner Ladda ner

Träbyggnationsprojekt från Norge – Skola och simhall i Flesberg kommune, Oddvar Garaas

Ladda ner Ladda ner

Går det att bygga sjukhus i trä i Sverige? – Magnus Falk, RISE

Ladda ner Ladda ner

Växjö – Europas första moderna trästad, Johan Thorsell

Ladda ner Ladda ner

Omvärldsspaning; Fem trender i Norden inom industriell träbyggnation – Nic Craig

Ladda ner Ladda ner

Klimatsmarta inköp av bygg – Hans Olaf Delviken, DIFI

Ladda ner Ladda ner

Karbonlagring – kommuneregnskap for treprodukter – Gry Alfredsen, NIBIO

Ladda ner Ladda ner

Byggproduktionens klimatpåverkan; myndighetskrav och praktiska verktyg – Per Andersson

Ladda ner Ladda ner

Framtidsföretag och startups – WOUP AB

Ladda ner Ladda ner

Framtidsföretag och startups – Termowood

Ladda ner Ladda ner

Framtidsföretag och startups – Wood Tube

Ladda ner Ladda ner

Framtidsföretag och startups – Nock Massiva Trähus

Ladda ner Ladda ner

Brandskyddade träfasader för flervåningshus – Moelven Wood

Ladda ner Ladda ner

Dimensionering av KLT i 3D – Per-Olof Jansson, Poji AB

Ladda ner Ladda ner

Partnering som möjliggörare för hantering av fuktfrågan – Byggdialog AB

Ladda ner Ladda ner

Framtidens affärer växer i skogen – Maria Hollander, Paper Province

Ladda ner Ladda ner

En utvecklingsresa med Valmet – möjlighet för lärande mellan branscher? – Arvid Johansson

Ladda ner Ladda ner