SV / EN / NO
Bioeconomy Region

Sverige och Norge - Gränslösa möjligheter

Nyheter 2022-01-26

Region Värmland har tagit fram rapporten  ”Gränslösa möjligheter”som fokuserar på relationen mellan Sverige och Norge. Huvudsyftet med rapporten är att öka kunskapen om våra länders betydelse för varandra.

 

Relationen mellan Sverige och Norge är unik i världen. Få länder står varandra så nära. Vår gemensamma historia och kultur, geografi, språk samt starka ekonomiska och mellanmänskliga band förenar oss. Rapporten innehåller en mängd statistik om dessa band och en rad intervjuer med människor som på olika sätt arbetar med eller påverkas av närheten mellan dessa två länder. Rapporten mynnar ut i åtta rekommendationer till politiker och andra beslutsfattare i Sverige och Norge.