SV / EN / NO
Bioeconomy Region

Svinesundskommitténs uppdrag i Bioeconomy Regions in Scandinavia

Nyheter 2021-12-07

Att identifiera och lyfta gränshinder kopplade till skoglig bioekonomi är Svinesundskommitténs fokus i projektet Bioeconomy Regions in Scandinavia.Under förra året intervjuades norska och svenska företagsledare inom byggbranschen, skogs- och träindustrier. Intervjuerna resulterade i rapporten Upplevda gränshinder kopplade till träbyggnation.

 

I den kommande rapporten redovisas en ännu bredare bild kring utmaningar och behov inom gränshinderområdet, efter kompletterande intervjuer med en rad aktörer kopplade till skoglig bioekonomi. Parallellt har utvecklingsarbetet på nordisk nivå och inom EU följts upp. Efter snart två med pandemi och kraftig påverkan på gränssituationen sammanfattas läget för svenska och norska företag och gränssamhällen.

 

Foto: Viken Foto Video