SV / EN / NO
Bioeconomy Region

Testsentere

Finn riktig testsenter for din innovasjon

Å kunne teste sin grønne innovasjon i et trygt miljø er et viktig skritt mot en mer bærekraftig virksomhet og en mer bærekraftig fremtid. Testsenter er et miljø hvor du kan teste nye ideer praktisk talt allerede i utviklingsfasen. For eksempel, for å prøve å demonstrere nye prosesser og løsninger eller produsere prototyper. Dette gjør vår testsenter en viktig bro mellom forskning og kommersialisering. Kort sagt, en god mulighet til å forfine dagens ideer til morgendagens bærekraftige produkter og oppgradere innovasjonsraten.

 

I Bioeconomy region finner du drøyt 30 ulike testmiljøer hvor du kan teste dine innovasjoner. Her på kartet har vi merket rundt 20 testsenter tilgjengelig i vår region.  I tillegg har vi en liste over mer enn 30 testcenter i Norge, som du kan lese mer om her >>

 

Klikk på en link eller se i listen nedenfor for å lese mer om vår testsenter, firmaet og for å finne deres web. Hvis du vil ha hjelp til å finne en testsenter som passer deg, klikker du på knappen nedenfor.

Filmer før inspirasjon

Industry Entrance – et samarbeid med store virksomheter

Innovasjoner fra naturen

Jakten på en fossilfri emballasje

Liste over testsenter i Norge

Nibio

Landbruk, matproduksjon og skogbruk

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) forsker og leverer kunnskap om mat- og planteproduksjon, miljø, klimasmart landbruk, kart, arealbruk, genressurser, skog, ressursforvaltning og landbruksøkonomi

 

Web: nibio.no
Telefon: +47 406 04 100
E-post: post@nibio.no

 

Nofima

Emballasje og produktkvalitet

Nofima har en sterk kompetanse innen samspillet mellom emballasje og produktkvalitet. Vi utvikler bærekraftige og innovative emballasjeløsninger og hjelper gjerne med valget av emballasjematerialer og metoder, holdbarhet og redusert matavfall.

 

Web: nofima.no
E-post: magnhild.grovlen@nofima.no

 

Sharelab

Bioteknik

ShareLab er et felleskap som tilbyr fullt utstyrte og bemannede laboratoriefasiliteter for bioentreprenører. ShareLab er en biotech launchpad for selskaper og gründere som vil utvikle sitt biotech-produkt. ShareLab gir tilgang til en bemannet lab med 24 lab-arbeidsplasser og en business-inkubator for biotech start-ups. Labben er fullt utstyrt med moderne og flunkende nytt utstyr. I tillegg til dette disponerer ShareLab rom for spesielle funksjoner, for eksempel celledyrking. Ta kontakt for prisinformasjon om månedlig medlemsskap i Sharelab.

 

Web: sharelab.no
E-post: marius@sharelab.no

 

Andre testsenter i Norge

I tillegg samler The Bioeconomy Region mer enn 30 forskjellige testsentre i Norge, med koblinger til bioøkonomi. For eksempel innen automatisering, simulering, bioraffinering, biodrivstoff, trekonstruksjon, emballasje, kjemi og mye mer. Finn ut mer gjennom listen vår som du finner under lenken nedenfor:

 

Testsenter i Norge >>

 

Liste over testcenter i Sverige

Brobygrafiska

Emballasje og print

8000 kvadratmeter moderne og tilpassede lokaler med høyteknologisk utstyr og den nyeste programvaren. Her får du muligheten til å prøve og sammenligne nye materialer og funksjoner i et åpent testmiljø, for eksempel å produsere prototyper og bevis.

 

Web: brobygrafiska.se
Telefon: +46 (0)565-160 00
E-post: per.branzen@sunne.se

 

KARLSTADS UNIVERSITET: PRO2BE

Biomass

Forskningsmiljø ved Karlstads universitet med fokus på transformasjon til en bioøkonomi basert på bærekraftige og miljøvennlige fornybare ressurser og på utviklingen av skogsindustrien. Biomasseprosesseringsfabrikken er en testbed som kan brukes til forskning, utvikling, innovasjon og undervisning om prosesser for behandling av biomasse. Vi kan utføre prosjekter fra produksjon av en pellets til fullskala produksjon, fra gram til 300 kg / t), med mulighet for å måle og analysere prosessen fra råvarer til lagrede pellets. Ulike typer biomaterialer kan fremstilles til ønsket grad av fuktighet og partikkelstørrelse.

 

Web: kau.se
Telefon: +46 (0)54-700 1247
E-post: jonas.berghel@kau.se

 

Lignocity

Nye materialer basert på lignin

En verdens unik plattform innen miljøteknologi med ambisjon om å bygge bro fra forskning til kommersialisering av bærekraftige prosesser og produkter, med et spesifikt fokus på lignin fra skog og jord som råstoff.

 

Web: lignocity.se
Telefon: +46 (0)768- 76 70 05
E-post: maria.olmhult@ri.se

 

The Wood Region

3D-UTSKRIFT MED BIO-material

Maskiner med utstyr for rask utvikling av prototyper, bruker et laboratorium for 3D-teknologi samt tre og kompositt, nye biokomposittmaterialer og treprodukter eller en kombinasjon av disse. 3D-skrivere i forskjellige størrelser, materiellutviklingsutstyr og trebearbeidingsmaskiner.

 

Web: thewoodregion.se
Telefon: +46 (0)732712416
E-post: info@thewoodregion.se

 

TEKNIKDALEN

INNOVATIONSARENA

En innovasjonsarena som støtter utviklingen av mennesker og selskaper med vekstambisjoner. Vi ønsker å bidra til forretningsutvikling av høy kvalitet i Dalarna til fordel for selskapenes konkurranseevne og innovasjonsevne. Velutviklede prosesser tilbys både nye gründere og etablerte selskaper.

 

Dalarna Science Park har jobbet med innovasjon og entreprenørskap siden 1987, noe som har gitt oss en langsiktig og bredt basert regional plattform. Vi har tilgang til bred erfaring og kompetanse i vår egen organisasjon og omgir oss med et solid nettverk av kvalifiserte ressurspersoner.

 

Web: dalarnasciencepark.se
Telefon: +46 (0)243-734 00
E-post: reception@dalarnasciencepark.se

 

UMV Coating Systems

Bestrykning

Globalt, teknisk leder innen utvikling og forsyning av overflatebehandlingsteknologi til bransjer innen bestrøket papir og belagt papp. Banebrytende pilotanlegg og tilhørende personell står til din disposisjon

 

Web: umv.com
Telefon: +46 522 982 80
E-post: info@umv.com

 

Valmet

MASSE OG TISSUE

Masselaboratorium og vevsteknologisenter i Karlstad. Tilgang til fullskala, fleksibelt pilotanlegg, velutstyrt og organisert laboratorium og vår omfattende teknologi og prosesskunnskap. Vi kan også hjelpe med støtte fra vårt brede nettverk av eksperter innen vevsproduksjon med kunnskap om emner som masse, kjemi, filt, ledninger, ruller, krypning etc.

 

Web: valmet.com
Telefon: +46 (0)54-171000
E-post: info@valmet.com