SV / EN / NO
Bioeconomy Region

Världens största klusterkonferens fokuserade på miljön

Nyheter 2019-10-18

Kluster från hela världen samlades på TCI 2019 – världens största klusterkonferens. Den här gången var belgiska Antwerpen värd och The Bioeconomy Region var på plats. Årets tema handlade om hållbarhet.

 

Det var 22:e året i rad som den globala organisationen TCI Networks arrangerade den stora mötesplatsen. Under tre dagar, 8-10 oktober, samlades experter från hela världen för att ta del av det senaste inom klusterutveckling.

 

– Det var ett bra sammanhang att visa upp projektet och träffa viktiga aktörer inom klustervärlden, säger Paul Nemes som är vice vd på Paper Province.

 

Från vänster: Monika Svanberg, Emely Sandsjoe, Madeleine Saether, Gunnar Hellerström, Sofia Nibblén Berntsson, Helene Vogelmann och Paula Holst.

Klustrens roll i klimatkrisen

Konferensen hade stor inriktning på klusters roll i den pågående klimatkrisen.

 

– Många intressanta talare pratade om framtiden och vad kluster har för roll i utvecklingen. I slutändan handlar det om att skapa affärer och tillväxt kring utan att äventyra miljön, säger Paul Nemes.

Workshop om cirkulär ekonomi

Paper Province höll i en del av en workshop med temat cirkulär ekonomi.

 

– Vi pratade om klusters roll som drivande i omställningen till ett fossilfritt samhälle. Det blev intressanta diskussioner kring vårt bord, säger Paul Nemes.

 

Paper Province reste till Antwerpen tillsammans med fler projektdeltagare från The Bioeconomy Region. Bland annat från Region Värmland och Akershus Fylkeskommune.

 

– Det var en av de saker vi lyfte på konferensen. Det gränsöverskridande samarbetet i The Bioeconomy Region tillför ett mervärde i hur vi tacklar miljöutmaningarna, säger Paul Nemes.