SV / EN / NO
Bioeconomy Region

Vil se flere kvinner i skogsindustrien

Nyheter 2020-03-18

Bioeconomy Region-prosjektet har 35 prosjektpartnere i Sverige og Norge. Foreningen Kvinner i Skogbruket er en av dem.

 

Den ideelle organisasjonen ble startet i Norge i 1986 av kvinnelige skogteknikere, forstkandidater og studenter som mente at for få kvinner viste interesse for skogbruk.

 

– De ønsket å stimulere og motivere kvinner til å delta og engasjere seg på alle nivåer innenfor skogbruket, med hovedvekt på samhold og samarbeid, sier Britt Godtlund, direktør for Kvinner i skogbruket.

 

I dag har foreningen 350 medlemmer og de fleste er fagpersoner i skogbruksnæringen, skogeiere eller studenter.

 

– Men det er ikke krav, organisasjonen er åpent for kvinner og menn med interesse for skogbruk og som støtter organisasjonens formål, sier Britt Godtlund.

Britt T. Godtlund fra Kvinner i Skogbruket

Vil utvide bildet

Fokusområdene er klima, skogforvaltning, rekruttering, likestilling og nettverk, fra et kvinnelig perspektiv. I praksis betyr dette å bygge et sterkt nettverk som sammen synliggjør skogens fordeler i de nåværende bærekraftsutfordringene. Foreningen holder sine medlemmer oppdatert på hva som skjer i bransjen, samt arrangerer og deltar på samlinger og i nettverk med koblinger til skog og klima, likestilling og kompetanse.

 

Fra 2017 har Kvinner i Skogbruket vært en del av et nordisk skogskvinnesamarbeid og har dannet Nordiske Skogskvinner sammen med Sverige og Island.

Like interesser

Kvinner i skogbruket inviterte The Bioeconomy Region til en konferanse i 2019 og kort tid etter ble foreningen med som partner i prosjektet.

 

– Prosjektet jobber med svært interessante oppgaver som etableringer, entreprenørskap, innovasjon og utvikling av klimasmarte og bærekraftige løsninger basert på skogen. Prosjektet fokuserer også på likestilling og er dyktige på nettverksbygging. Vi må være en del av en større kontekst og nå et større marked, og dette er en måte for oss å oppnå det.

 

Etterlyser likestilling

En av de største utfordringene i bransjen er fremtidens tillførsel av kompetanse. Det er fremdeles for få kvinner som søker seg til skogindustrien, der majoriteten av arbeidsstyrken er menn over 50 år.

 

– Skogbruket har en del jobb å gøre for det er helt likestilt, til tross for at det er 46 år siden likestillingsloven ble innført i Norge. Det er fremdeles mange iboende holdninger som preger arbeidskulturen og dessverre blir det satt for lite søkelys på likestilling på arbeidsplassen. Det er ikke nok å bare ønske flere kvinnelige kolleger, det må gjøres mer.

Nye mennesker bringer inn nye perspektiv

Skogen skal erstatte mange andre råvarer i fremtiden. Dette fører til økt produksjon i skogen og behov for ny arbeidskraft med nye ideer om bruk av råvarene.

 

– Det trengs flere smarte hoder som jobber med forskning og innovasjon sammen med andre næringer og klynger. Det er avgjørende at bransjen fornyes, gjør seg mer interessant, tenker bredere og samarbeider med andre bransjer for å tiltrekke seg kompetanse og øke innovasjonstakten, sier Britt Godtlund.