SV / EN / NO
Bioeconomy Region

Woup lager møbler av overskytende KL-tre

Nyheter 2021-01-19

Woup utnytter restmateriale når det produseres husdeler av krysslimt tre. Av materialet lager de møbler til for eksempel ventehaller og parker.

 

– Vi ser bruken av det krysslimte treet som uendelig, sier Ola Andersson, én av deleierne.

 

Byggebransjen anslår at femti prosent av alle leilighetsbygg vil bli bygget av tre i nær fremtid – og mange av dem i krysslimt tre, såkalt KL-tre. Det er der Woup kommer inn i bildet. Det nystartede selskapet består av deleierne Ola Andersson, Rasmus Malbert og Daniel Krantz.

 

– I en optimal verden skal det ikke finnes restmaterialer, men så lenge det finnes fyller vi en funksjon, sier Ola Andersson.

 

GJØR MILJØET EN TJENESTE
KL-tre er i rask vekst, og det etableres fabrikker flere steder rundt om i Sverige, ikke minst i Bioeconomy Region. Blant annet innviet Stora Enso sin nye produksjonslinje i Grums i 2019, og Setra åpnet en ny fabrikk i Långshyttan i 2020.

 

– Ved å redusere forbrenningen av industriavfall gjør man miljøet en tjeneste siden karbondioksidet som allerede er bundet til treet ikke føres tilbake til atmosfæren, mener Ola.

 

– Dette er en fin måte å bevare ressursene på og forlenge treets levetid. Vi vil bygge videre på restmaterialets verdi og øke foredlingsgraden ytterligere.

 

STØTTE FRA THE BIOECONOMY REGION
Woup har fått innovasjonsstøtte og coaching fra prosjektet The Bioeconomy Region gjennom Paper Province når det gjelder utvikling av bedriftens digitale plattform. De har også startet en kontakt med inkubatoren Sting Bioeconomy. Støtten som prosjektet har gitt, har blant annet ført til deres første kommersielle forretning med en kommune i Bioeconomy Region-området.

Er du klar til å ta neste skritt mot en grønn og bærekraftig utvikling av virksomheten din?

Vi kan hjelpe deg på veien! The Bioeconomy Region har et unikt miljø med flere fremtredende forskningsinstitusjoner, testsentre og kunnskapsgrupper som sammen med næringslivet fører både innovasjoner og utvikling fremover.