SV / EN / NO
Bioeconomy Region

Mange fremstående testsentre i Bioeconomy Region

Nyheter 2020-12-15

Å teste sin grønne innovasjon i et trygt miljø er et viktig skritt mot et mer bærekraftig selskap og en mer bærekraftig fremtid. Et testsenter er et miljø der du kan teste ut nye ideer i praksis allerede under utviklingsfasen.

 

Test- og demonstrasjonsanlegg, såkalte testsentre, er der for å prøve og demonstrere nye prosesser og løsninger eller fremstille prototyper. Det gjør testsentrene til viktige broer mellom forskning og kommersialisering. Kort sagt en god mulighet til å foredle dagens ideer til morgendagens bærekraftige produkter og fremskynde innovasjonstakten.

 

FREMTIDENS EMBALLASJE

Innenfor prosjektet The Bioeconomy Region har vi hatt som mål å gjøre testsentrene i regionen mer tilgjengelige for innovatører og forretningsfolk. I dag mangles det kunnskap hos mange om at disse miljøene finnes og at man kan få hjelp til å teste ideene sine og komme videre med prototyper og lignende, sier Peter Edberg, prosjektleder i Paper Province.

 

The Bioeconomy Region har derfor samlet de største testsentrene i regionen på et oversiktlig kart, samt listet opp ytterligere et 30-talls åpne testsentre innenfor prosjektets geografiske område i Sverige og Norge. Her finner du for eksempel store testsentre innen emballasjematerialer for næringsmidler, én av regionens største styrker. Blant annet UMV Coating Systems i Säffle, Brobygrafiska i Sunne, Pro2B på Karlstads Universitet og Nofima i Oslo, som alle er fremragende innen utvikling av matemballasje. Ta en titt på oversikten over testsentre

 

ØVRIGE INNOVASJONER FRA SKOGEN
Andre eksempler på fremragende test- og innovasjonsmiljøer i regionen er ShareLab i Norge, som er et springbrett for bedrifter som vil utvikle produkter innen bioteknologi, Teknikdalen Innovationsarena i Dalarna som støtter ulike typer vekstbedrifter, samt LignoCity i Värmland som er en verdensunik plattform innen miljøteknologi med spesielt fokus på lignin fra skogen som råvare. Men mulighetene stopper ikke der. Regionens testmiljøer kan tilby utvikling av innovasjoner innen alt fra automasjon, simulering, bioraffinering og biodrivstoff til trekonstruksjoner, 3D-printing av biokompositt, emballasje, kjemi og mye mer.

 

Sammenlagt gjør testsentermiljøene vi har her i Bioeconomy Region at dette er helt riktig område å søke seg til for å realisere fremtidens innovasjoner fra skogen, konstaterer Peter Edberg.

 

HVA ER ET TESTSENTER?
Et testsenter er fysiske eller virtuelle miljøer der bedrifter, akademier og andre organisasjoner kan samarbeide med utvikling, testing og innføring av nye produkter, tjenester, prosesser eller organisatoriske løsninger innenfor utvalgte områder.
Kilde: Vinnova